Filterkous een omhulling die wordt gebruikt om het filteren van grondwater of het tegen gaan van verzanding in een drainbuis. Filter kous zijn in diverse diameters en lengtes leverbaar.