Tuin drainage


Vriemee is in het bezit van een daarvoor ontwikkelde machine die snel en vakkundig drainage aanlegt met minimale schade aan uw beplanting. De maximale diepte waarop gedraineerd kan worden is 70 cm en de drainagebuis wordt er met een laser nauwkeurig op diepte ingelegd. Bovenop de buis worden vaak schelpen gebruikt voor een snelle hemelwaterafvoer, waardoor de schade aan uw beplanting snel tot het verleden behoort. Niet alleen rondom uw huis, maar ook uw paardenbak of moestuin kan worden voorzien van drainage.